OZVĚTE SE


Petr Dvořáček

vedoucí Kontaktu

petr.dvoracek@cb.cz
736 779 216

Místo potkávání
momentálně na Zoomu :)

E-mail
info@jsmekontakt.cz

Pokud byste chtěli podpořit naše fungování
2902035789 / 2010


Napiš si o link na online setkání