Jak se vyhnout zlu?

30.05.2023

Ať o zlu uvažujeme jakkoli, všichni se s ním setkáváme v životě a to jak v roli oběti, tak i v roli toho, skrze koho se zlo děje. Tedy pokud jsme alespoň trochu soudní. Pokud se mu chceme vyhnout, platí několik zásad a tady uvádím některé z nich. Na věc se dívám očima křesťana.

  1. Zlo přichází postupně, často se dávkuje a po malých krůčcích si získává naše srdce a činy.                Znáte to, někdy uděláme drobný kompromis... jen drobná lež... a najednou zjistím, že lež používám úplně běžně a to dokonce i vůči svým nejbližším, kterým jsem nikdy lhát nechtěl. Taktika "postupnosti a nenápadnosti" se zlu osvědčila. Takže, nedělejme kompromisy!
  2. Nepodceňuj sílu vlastního zla a viny! Nikdo není bez viny!                                                                          Možná nám připadá, že jsme dobří lidé a že slovo "zlo" patří někam do věznic, že běžný "slušný" člověk nemá se zlem nic společného. Zlem je ale každá lež, a všechno, co děláme pro sebe na úkor druhých. Bible mluví o tom, že každý člověk se provinil. Nejnebezpečnější nepřítel je ten, o kterém nevíme!
  3. Bůh je našimi brýlemi, abychom zlo viděli. Ježíš je naším lékem, abychom se ze zla a viny uzdravili.                                                                                                                                                                Pokud se díváme na světlo, začínáme si uvědomovat tmu. Když začneme hledat a objevovat Boha, dochází nám přítomnost zla. Nejde ale o to člověka obvinit, vystrašit a tím přimět, aby Bohu věřil. Jde o to mu dát volbu. Zda by se chtěl zla zbavit a přibít ho, obrazně řečeno, na kříž Ježíše Krista nebo si zlo nechat. Ježíš byl popraven a tedy potrestán za všechno zlo nás lidí a každý, kdo toto příjme a k Ježíšově oběti na kříži se přihlásí, bude od zla očištěn a tedy Bohem přijatý. Bůh tak začíná v našem životě jednat, ukazuje nám zlo, zbavuje nás zla a dává nám sílu zlu čelit a odmítat ho.
  4. Vyhni se "zkratkám", nenech se zlákat, používej Bibli a mluv pravidelně s Bohem. Buď si vědom svých slabých a silných stránek, skrze které se zlo často dostává do našeho života.                                  Zlo si často používá naše nejsilnější a nebo naopak nejslabší stránky. Všímejme si toho, v čem jsme opravdu dobří a jak s tím zacházíme? A kde jsou naopak naše slabiny? Známe je? Právě tam bude zlo hledat svoje místo. Podobně ho najdeme v nejrůznějších životních zkratkách. Rychlá řešení, bezbolestné následky, to zlo rádo slibuje.

Zlu se člověk dokáže vyhýbat jen pokud zná dobro, vyšší hodnoty. Bez nich je dezorientován, zůstává pouze pragmatismus, všeobecný názor, se kterými je to ale tak 50:50. Hledej Boha, protože ho lze najít a tak se vyhneš zlu v životě i po smrti!