Modlíte se?

30.01.2023

Jaká je modlitba? Uvádím zde několik tezí k tomuto tématu, jako podnět k vlastní reflexi. Ať už se modlíte často anebo jen výjimečně.

  • Jde o vztah až v druhé řadě o informaci.

Bůh všechno ví dřív, než to vyslovíme. Jde o vztah mezi námi a Bohem. Jsou naše modlitby o vztahu k Bohu? Vyjadřujeme v nich náš vztah k Němu? Nepřeceňujeme množství a formu informací?

  • Jde o postoj víry a důvěry.

Pokud bychom nevěřili Bohu, nebudeme k němu mluvit. Někdy možná z donucení bolestivými okolnostmi. S jak velkou důvěrou k Bohu mluvíme, modlíme se, očekáváme jeho odezvu? Modlitba je jistý rozhovor mezi dvěma. Sdílíme (co je v nás) - nasloucháme (co je v Bohu) - přijímáme.

  • Předpokladem je pokora a vědomí vlastní nouze.

Modlitba není pro zábavu, pro vylepšení, pro osobní rozvoj a zlepšení životní úrovně. Není to přívěšek, ozdoba, doplněk. Modlitba slouží naší nemohoucnosti nikoli naší dokonalosti.

  • Modlitba je zbraň.

Máme tlouct, prosit, abychom dostali. Nemáme se vzdávat v prosbách. Díky modlitbám přicházeli na pomoc lidem andělé (Bible, Daniel 9), Bůh měnil své záměry (Bible Exodus, 32,14), a sám Ježíš věděl, co má dělat a byl schopen to uskutečnit (Bible, Janovo evangelium 5, 19 a 20).

  • Modlitba je vytrvalá.

Někdy to trvá a my nerozumíme proč. Tak to ale prostě je. Ježíš povzbuzuje k vytrvalosti až otravnosti.

  • Důvěra umí přijmout i "nevyslyšení" nebo "mlčení".

Ačkoli obojí je také Boží odpovědí. Bůh koriguje naše prosby. Dává, co sám vidí za lepší, než za co prosíme. Součástí našich modliteb musí být hledání Boží vůle a jeho záměrů.

  • Modlitba má vždy souvislost s druhými lidmi.

I kdybychom druhé nezmínili v modlitbě, záleží na našich postojích a vztazích k druhým lidem. Předpokladem vyslyšení našich proseb je naše vyslyšení proseb druhých.

  • Chceš-li se setkat s Bohem, musíš se nejprve setkat se sebou.

Zastavit nekonečný tok myšlenek nebývá jednoduché, ale dá se to učit. Bůh se nesetkává s našimi maskami, které nosíme před druhými lidmi. Bůh chce setkání s námi, jací jsme. Jací jsme na modlitbě? Používáme svoje slova, svoje emoce, svoje srdce?

Modlitba je úchvatný životní prostor, pokud je tím, čím být má. Je zdrojem moudrosti, zdrojem osobního a duchovního zrání, zdrojem obnovy a nabírání síly a odvahy k životu. Tak jsem ji mnohokrát zažil, tak se jí učím a nedám na ni dopustit!