10 tipů pro vánoční svátky

20.12.2022

Rád bych se podělil o několik kreativních tipů, jak si okořenit vánoce a to především, když máte doma děti. Nechávám se inspirovat starými lidovými tradicemi, křesťanskou vírou a také pojetím židovských svátků, které vždy pamatovaly na děti a ony měly a mají v nich své místo.

1. Během štědrovečerní večeře můžeme např. do skořápek rozlousknutých ořechů vložit odkazy na biblické texty nebo nějaká hesla, přání, skořápku slepit a zamíchat mezi ostatní ořechy. Všichni členové rodiny si pak berou oříšky, buď je sní anebo přečtou biblický odkaz. Pokud děti umějí číst, je dobré je do toho zapojit a nechat je texty přečíst. Lze na to krátce navázat pár slovy a vysvětlením Biblických textů. 

2. Během Štědrého dne si rodina může dát "výzvu". Každý se může pokusit projevit ostatním členům rodiny, že je má rád. Rodiče dětem pomohou něco vymyslet. Smyslem je vzájemně si projevit lásku stejně jako ji narozením Ježíše Krista projevil Bůh vůči člověku. 

3. Během štědrovečerní večeře nebo po ní lze s uvedením slova z Izajáše 9,1-6 zapálit svíčku a jeden od druhého si postupně zapálit každý tu svou svíčku. Jako symbolika šíření světla.

4. Můžeme upéct dort, protože slavíme narozeniny Ježíše Krista. Zazpívat píseň k narozeninám, děti mohou sfouknout svíčky. Dětem to pomáhá uvědomit si, co to vlastně slavíme o Vánocích.

5. Můžeme upéct vánočku a do těsta schovat něco, co vydrží žár trouby. Během vánočních dní, jí rodina vánočku a každý, kdo najde onen předmět, dostane odměnu. Věc je symbolem toho, že v životě hledáme poklad. Pokladem je pro nás Bůh a my ho toužíme objevovat a nacházet. Lze k tomu připomenout texty z Bible o Božím království (Mt 13).

6. Prvek hledání lze použít i tak, že po bytě schováme několik pamlsků a vyhlásíme hledání dobrot.

7. Jednoduše na vánoční stromeček zavěste hesla ve tvaru baňky nebo hvězdy, které souvisí s narozením Ježíše. Např. naděje, láska, záchrana, odpuštění, smíření, spasitel, porazil hřích …

8. Otevřít Bibli a u štědrovečerní večeře připomenout texty z Izajáše 9 nebo 11, z Micheáše 5 nebo z Janova evangelia 1 či z jiných evangelií zprávy o narození Ježíše Krista.

9. Modlitba vděčnosti - každý může říct jednu věc, za co je Bohu letos vděčný a třeba u toho zapálí svíčku jako symbol naděje, že Boží jednání, jeho světlo vítězí nad každou temnotou.

10.  Vymyslete nebo se vraťte k nějaké vaší rodinné tradici. U nás např. rozkrojím jablko, ale ne úplně kvůli hvězdě, která se objeví v jádru jablka, ale dám každému členu rodiny kousek jablka v závěru večeře se slovy: až budeš jednou bloudit v tom světě, aby sis vzpomněl na domov a na to, že tě máme my i Bůh rádi.

Vánoce jsou výjimečný čas, ale mají sklon nás převálcovat. Pokud se na ně ale trochu připravíme, promyslíme si dvě tři věci nebo jen jednu, můžeme jim vtisknout novou tvář a můžeme přivést svoji rodinu hlouběji ke kořenům našich vztahů či vztahu k Bohu. Ať se vám to podaří! Přeji vám pokojné svátky a Boží blízkost v novém roce 2023.

Petr Dvořáček